card

Heated garage usage fee, location

Нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй нийт зорчигч, үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 832 ил автозогсоол мөн 24 цагийн харуул хамгаалалт, камераар бүрэн тоноглогдсон 201 зогсоолтой хоёр давхар дулаан зогсоол-ын шинэ үйлчилгээг батлагдсан тарифын дагуу төлбөртэйгээр үзүүлж байна.
Дулаан зогсоол нь зорчигч терминалын барилгаас 300 м зайд байрладаг тул таны цаг хугацааг хэмнэх үүднээс байгууллагын даатгалд бүрэн хамрагдсан мэргэжлийн  жолооч таны тээврийн хэрэгслийг хүлээн авч байршуулан, хүлээлгэн өгөх болно.

Хүсэлт илгээх