card

Airport service

Featured links for customers

ARE YOU READY FOR YOUR FLIGHT?

Safe, reliable and efficient

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

New Ulaanbaatar International Airport LLC defines the Safety policies and objectives based on international and national standards requirements to ensure safe, reliable, and efficient operation of Chinggis Khaan International Airport and constitutes and implements “Safety Management System” based on risk management.

 

More
Environmentally friendly

GREEN AIRPORT

"НУБИЭ" ХХК-ийн Удирдах зөвлөл, менежментийн баг нь "Чингис хаан" Олон улсын нисэх буудлыг “Ногоон нисэх буудал” болгох стратеги баримталж энэ стратеги нисэх буудлын тогтвортой үйл ажиллагааны нэг чиглэл байх бодлого баримтлана. Хүрээлэн байгаа орчин, байгальд нөлөөлөхүйц, нисэх буудал дахь бүх үйл ажиллагааг удирдаж зохицуулах “Хүрээлэн байгаа орчны менежментийн тогтолцоо” -г хэрэгжүүлнэ.

More

Хүсэлт илгээх